Actieve gym-Stichting Ontmoeting in Beweging

Kwetsbare doelgroepen verdienen extra aandacht op het gebied van sport en bewegen

Ontmoeting in beweging is een totaalconcept met vervoer, samen sporten, bewegen en ontmoeten. Het doel is doorbreken van het sociale isolement, tegengaan van eenzaamheid en het versterken van het zelfvertrouwen.

Actieve gym-Stichting Ontmoeting in Beweging

Kwetsbare doelgroepen verdienen extra aandacht op het gebied van sport en bewegen

Ontmoeting in beweging is een totaalconcept met vervoer, samen sporten, bewegen en ontmoeten. Het doel is doorbreken van het sociale isolement, tegengaan van eenzaamheid en het versterken van het zelfvertrouwen.

Onze visie

Uitgangspunt voor Ontmoeting in Beweging is het aanbieden van een vrolijk en actief beweegprogramma, aangepast aan de leeftijdsgroep (55+), dat tot op hoge leeftijd is vol te houden. We stimuleren mensen door te bewegen vitaal en geestelijk actief te blijven. Niet onbelangrijk, bouwen ze tegelijk aan een prettig sociaal netwerk.

De begeleiding is in handen van professionele beweegcoaches en sportprofessionals van de diverse verenigingen. Ook de buurtsportcoach is betrokken.

Meer uitgangspunten

in Oisterwijk, Moergestel en Haaren en Heukelom.

zowel wijkgericht als gemeente breed, voor werving van zowel deelnemers als vrijwilligers. Waar mogelijk kan dit leiden tot lokaal wijkgericht aanbod of andere maatwerk hulp.

Programma inrichten op brede doelgroep (kwetsbare) senioren.

Programma omvat zowel diverse beweegactiviteiten als mogelijkheden voor gezelligheid, sportdeelname is geen voorwaarde om hier bij aan te sluiten.

Gebruik maken van vrijwilligerspotentieel van bestaande verenigingen ter ondersteuning van het beweegprogramma én De Derde Helft.

Verduurzamen d.m.v. een structurele, sociale basis en aansluiting bij Natuurlijk Gezond Oisterwijk.

Aansluiten bij zowel het Lokaal Sportakkoord als de Coalitie tegen Eenzaamheid.

Individueel en/of groepsvervoer.

Het doel

Het programma brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, gezelligheid en verbetering van de vitaliteit. We bieden een laagdrempelig en aantrekkelijk beweegprogramma met ‘veilig en verantwoord’ sportaanbod. Onder professionele begeleiding van beweegcoaches en in samenwerking met verenigingen. Ook is er voldoende ruimte voor ontmoeting en gezelligheid ‘De derde Helft’, onder begeleiding van betrokken vrijwilligers en ervaren sociaal verbinders.

De doelstellingen in het kort:

  • Bijdragen aan positieve gezondheid (geestelijk en fysiek);
  • Bijdragen aan een inclusief sport- en beweegaanbod in de gemeente;
  • Mogelijkheden creëren voor inwoners om een leven lang mee kunnen doen aan (recreatieve) activiteiten, ongeacht leeftijd of beperkingen;
  • (sport-)verenigingen stimuleren om aanbod en aandacht ook te richten op de doelgroep 55+-ers.

Het bestuur

Hans Jägers
Hans JägersVoorzitter
Johan Klunder
Johan KlunderSecretaris
Peter Dirks
Peter DirksPenningmeester
Eric Rentmeester
Eric RentmeesterAlgemeen bestuurslid
Jelle van den Elzen
Jelle van den ElzenProjectleider

Het bestuur

Hans Jägers
Hans JägersVoorzitter
Johan Klunder
Johan KlunderSecretaris
Peter Dirks
Peter DirksPenningmeester
Bas Nijnens
Bas NijnensAlgemeen bestuurslid
Eric Rentmeester
Eric RentmeesterAlgemeen bestuurslid
Jelle van den Elzen
Jelle van den ElzenProjectleider

De samenwerkende partners

Het activiteitenprogramma voor senioren van 55 jaar en ouder, wordt aangejaagd door een enthousiast team van samenwerkingspartners onder leiding van Stichting Ontmoeting in Beweging.

Het programma Ontmoeting in Beweging is een samenwerking van: ContourdeTwern, Mentorhulp Oisterwijk, Natuurlijk Gezond, Optisport Den Donk, Sport- en Zorgatelier WYzorg, Stichting Ons Oisterwijk en Sociaal Huis Oisterwijk. Het programma wordt ondersteund door gemeente Oisterwijk, Stimuleringsfonds Thebe-Extra en Oranje fonds.

ANBI

Stichting Ontmoeting in Beweging is aangemerkt als goede doel volgens de richtlijnen van Geef.nl en heeft daardoor de ANBI-status. Informeer naar de fiscale faciliteit die een financiële ondersteuning door uw organisatie of door u als particulier kan betekenen.

Team van samenwerkende partners van Ontmoeting in beweging

De samenwerkende partners

Het activiteitenprogramma voor senioren van 55 jaar en ouder, wordt aangejaagd door een enthousiast team van samenwerkingspartners onder leiding van Stichting Ontmoeting in Beweging.

Het programma Ontmoeting in Beweging is een samenwerking van: ContourdeTwern, Mentorhulp Oisterwijk, Natuurlijk Gezond, Optisport Den Donk, Sport- en Zorgatelier WYzorg, Stichting Ons Oisterwijk en Sociaal Huis Oisterwijk. Het programma wordt ondersteund door gemeente Oisterwijk, Stimuleringsfonds Thebe-Extra en Oranje fonds.

Team van samenwerkende partners van Ontmoeting in beweging

ANBI

Stichting Ontmoeting in Beweging is aangemerkt als goede doel volgens de richtlijnen van Geef.nl en heeft daardoor de ANBI-status. Informeer naar de fiscale faciliteit die een financiële ondersteuning door uw organisatie of door u als particulier kan betekenen.