Partners

Ontmoeting in Beweging is al jaren een succesvol concept in Oisterwijk en omgeving.
Het programma van ontmoeting, beweging draagt bewezen bij aan meer ontmoeting, meer beweegmomenten en dus meer levenskwaliteit.

Doelstellingen:

 • Bijdragen aan positieve gezondheid (geestelijk en fysiek);
 • Bijdragen aan een inclusief sport- en beweegaanbod in de gemeente;
 • Mogelijkheden creëren voor inwoners om een leven lang mee kunnen doen aan (recreatieve) activiteiten, ongeacht leeftijd of beperkingen;
 • (sport-)verenigingen stimuleren om aanbod en aandacht ook te richten op de doelgroep 55+-ers.

Uitgangspunten:

 • Aansluiten bij het verenigingsleven in Oisterwijk, Moergestel en Haaren en Heukelom;
 • Aansluiten bij (bewoners)initiatieven zowel wijkgericht als gemeente breed, voor werving van zowel deelnemers als vrijwilligers. Waar mogelijk kan dit leiden tot lokaal wijkgericht aanbod of andere maatwerk hulp;
 • Programma inrichten op brede doelgroep (kwetsbare) senioren;
 • Programma omvat zowel diverse beweegactiviteiten als mogelijkheden voor gezelligheid, sportdeelname is geen voorwaarde om hier bij aan te sluiten;
 • Gebruik maken van vrijwilligerspotentieel van bestaande verenigingen ter ondersteuning van het beweegprogramma én De Derde Helft;
 • Verduurzamen d.m.v. structurele inbedding in de sociale basis en aansluiting bij Natuurlijk Gezond Oisterwijk;
 • Aansluiten bij zowel het Lokaal Sportakkoord als de Coalitie tegen Eenzaamheid;
 • Faciliteren van vervoer (individueel en/of groepsvervoer)

Dit programma is een samenwerkingsverband van meerdere partijen, elk met hun eigen expertise, mogelijkheden en faciliteiten.

De project coördinatie is in handen van een samenwerkingsgroep bestaande uit een projectleider bijgestaan door twee ervaren sociaal verbinders en ook is de buurtsportcoach aangehaakt. Het programma wordt uitgevoerd onder de overkoepelende Stichting Ontmoeting in Beweging. Het programma wordt ondersteund door de gemeente Oisterwijk en Stimuleringsfonds Thebe-Extra.

Het programma Ontmoeting in Beweging is een samenwerking van: ContourdeTwern, Mentorhulp Oisterwijk, Natuurlijk Gezond, Optisport Den Donk, Sport- en Zorgatelier WYzorg, Stichting Ons Oisterwijk en Sociaal Huis Oisterwijk.